Festival

Podzimní jízdy pražskými příměstskými vlaky opět cestujícím zpříjemnili známí čeští spisovatelé!

Literární akademie pod VŠKK ve spolupráci se SŠ a Akademií Michael uspořádaly již po deváté Festival autorského čtení ve vlaku, během kterého měli cestující od 12. do 15. 9. jedinečnou šanci setkat se v pražských příměstských linkách se známými českými spisovateli.

28 předních autorů ve 30 vybraných vlakových spojích předčítalo po 4 dny cestujícím. Jízd se mimo jiné zúčastnili Irena Obermannová, Vlastina Svátková, Petr Borkovec, Ivona Březinová nebo Pavel Tomeš, v jejichž podání zazněly ukázky české prózy i poezie. Fantasy, sci-fi a detektivní příběhy cestujícím přečetli Kristýna Sněgoňová, Michaela Merglová, Pavel Renčín nebo Daniela Mičanová. Jako vždy některé z jízd cílily zejména na školy, žáky a studenty vtáhli do světa literatury Radek Malý, Petra Kubašková a Veronika Krištofová. 

Idea Festivalu autorského čtení ve vlaku vznikla na Střední a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael, které ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace, Českými drahami a dalšími institucemi náplň festivalu nadále rozšiřuje.

Letos převzali záštitu nad festivalem radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková a PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. V tomto roce se samotného čtení zúčastnili také studenti Literární akademie s ukázkami těch nejlepších prací, které vznikly na seminářích tvůrčího psaní. Rovněž vystoupily absolventky školy, které již svá díla publikovaly.

Festival byl slavnostně ukončen v knihkupectví Luxor na hlavním nádraží. Zde návštěvníky vedle tradiční autogramiády čekala rovněž beseda s účastníky a další doprovodné akce. Diskutující v několika blocích zodpovídali všechny otázky týkající se současné české literatury, mezi jinými si návštěvníci 15. 9. 2022 mohli pohovořit s Michalem Vieweghem či vyslechnout besedu o české fantastice Františka Kotlety a jeho hostů: Martina Šusta, Tomáše Němce, Martina Bečváře, Olgy Biernátové, Borise Hokra a Martina Fajkuse. 

V tomto roce do vlaků nastoupili tito autoři: Kristýna Sněgoňová, Michaela Merglová, Irena Obermannová, Michala Jendruchová, Pavel Renčín, Dora Čechova, Iva Hadj Moussa, Petra Kubášková, Martina Blažeková, Petr Borkovec, Tomáš Zmeškal, Martin Paytok, Veronika Krištofová, Ivona Březinová, Martina Šourková, David Laňka, Radek Malý, Lukáš Vavrečka, Adam Pýcha, Tomáš Padevět, Jan Gardner, Pavel Sobek, Pavel Tomeš, Sára Vůchová, Daniela Mičanová, Antonín Kudláč, Vlastina Svátková, Olga Biernátová

Galerie